Καινοτόμες λύσεις για χάραξη και κοπή
 
 
Αρχική
Επικοινωνία
Υπηρεσίες
Φωτογραφίες
Video
Συνδέσεις
<< ΠΙΣΩ
IS200
Το IS200 είναι ένα σύστημα μηχανικής χάραξης με επιφάνεια 225Χ80mm, η οποία είναι προσβάσιμη και σταθερή δίνοντας έτσι πλεονέκτημα στη διαχείριση. Επίσης διαθέτει εξαιρετική διαχείριση του βάθους (Ζ) της χάραξης και των συντεταγμένων Χ,Υ. Με μεγάλη ποικιλία πρόσθετων εργαλείων που πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητές του.
 
    << ΠΙΣΩ
 
 

Κατεβάστε το
προσπέκτους
του μηχανήματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Created By: Rise CC