Καινοτόμες λύσεις για χάραξη και κοπή
 
 
Αρχική
Επικοινωνία
Υπηρεσίες
Φωτογραφίες
Video
Συνδέσεις
<< ΠΙΣΩ
IS400
Προτείνεται για βιομηχανική χρήση, .Το IS400 είναι ένα σύστημα μηχανικής χάραξης με επιφάνεια 305Χ210mm (Α4+), η οποία είναι προσβάσιμη και σταθερή δίνοντας έτσι πλεονέκτημα στη διαχείριση. Επίσης διαθέτει εξαιρετική διαχείριση του βάθους (Ζ) της χάραξης και των συντεταγμένων Χ,Υ. Με μεγάλη ποικιλία πρόσθετων εργαλείων που πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητές του.
 
    << ΠΙΣΩ
 
 

Κατεβάστε το
προσπέκτους
του μηχανήματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Created By: Rise CC