Καινοτόμες λύσεις για χάραξη και κοπή
 
 
Αρχική
Επικοινωνία
Υπηρεσίες
Φωτογραφίες
Video
Συνδέσεις
<< ΠΙΣΩ
XF500
XF500 : Ολοκληρωμένο σύστημα μαρκαρίσματος micro percussion. Περιοχή μαρκαρίσματος 100Χ120 μμ. Δυνατότητα να μαρκάρει σε επίπεδες και κυλινδρικές επιφάνειες Διαθέτει οθόνη, πληκτρολόγιο, λογισμικό, σύνδεση ενημέρωσης κ.α.
 
    << ΠΙΣΩ
 
 

Κατεβάστε το
προσπέκτους
του μηχανήματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Created By: Rise CC