Καινοτόμες λύσεις για χάραξη και κοπή
 
 
Αρχική
Επικοινωνία
Υπηρεσίες
Φωτογραφίες
Video
Συνδέσεις
<< ΠΙΣΩ
Μ120
Μ120 : Φορητό σύστημα μαρκαρίσματος Micro percussion με επιφάνεια μαρκαρίσματος 60Χ40μμ. Βάρος 4,5 κιλά, με μπαταρίες για λειτουργία πάνω από 1 ώρα συνεχούς λειτουργίας. Χρόνος επαναφόρτισης 1 ώρα.
 
    << ΠΙΣΩ
 
 

Κατεβάστε το
προσπέκτους
του μηχανήματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Created By: Rise CC