Καινοτόμες λύσεις για χάραξη και κοπή
 
 
Αρχική
Επικοινωνία
Υπηρεσίες
Φωτογραφίες
Video
Συνδέσεις
<< ΠΙΣΩ
M20
Σύστημα με μικρές διαστάσεις και μικρό βάρος. Επιφάνεια χάραξης 100mm X 100mm. Συνοδεύεται από το πρόγραμμα Gravostyle που του χαρίζει ανεξάντλητες δυνατότητες σε γραμματοσειρές και σύμβολα.
 
    << ΠΙΣΩ
 
 

Κατεβάστε το
προσπέκτους
του μηχανήματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Created By: Rise CC