Ειδικές Εφαρμογές

Σήμανση

Σε αντίθεση με άλλες μεθόδους όπως η εκτύπωση ετικετών, η άμεση σήμανση έχει αρκετά πλεονεκτήματα, με την αυξανόμενη πίεση σε όλες σχεδόν τις αγορές, η σήμανση των προϊόντων δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντική όσο είναι σήμερα. Η άμεση και μόνιμη σήμανση κάθε εξαρτήματος, υποσυνόλου και τελικού προϊόντος παρέχει την απαραίτητη ιχνηλασιμότητα από το εργαστήριο στον [...]

Γραφή Braille

Η λύση γραφής Braille αναγνωρισμένη κατά την Icona d'Or 2010, συνδυάζει αυτοματοποιημένη σήμανση με λογισμικό μεταγραφής που πληροί τα ισχύοντα πρότυπα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Εφαρμογές Χάραξη σημάτων Πινακίδες Πινακίδες σήμανσης Μηχανήματα IS400 IS6000-7000 XP

Χειρόγραφο

Δώστε την ευκαιρία στον πελάτη σας να χαράξει τον προσωπικό του μήνυμα με τον μοναδικό  γραφικό χαρακτήρα του πάνω σε οποιαδήποτε αντικείμενο προσθέτοντας του συναισθηματική αξία. Απλά γράφουν σε ένα μαγικό χαρτί το μήνυμα η το σχέδιο που επιθυμούν να χαραχθεί στο αντικείμενο. Το μαγικό χαρτί παίρνει το μήνυμα και το χαράζει έτσι ακριβώς όπως [...]