Χάραξη και Κοπή Βιομηχανικών Προϊόντων

Χάραξη και Κοπή Βιομηχανικών Προϊόντων

Η αναγνώριση αποτελεί βασικό στάδιο της διαδικασίας κατασκευής οποιουδήποτε προϊόντος. Η μόνιμη ταυτοποίηση και η άμεση κωδικοποίηση κάθε στοιχείου προσφέρουν την απαιτούμενη ιχνηλασιμότητα από το εργαστήριο στον τελικό χρήστη. Με ειδίκευση στη σήμανση και την χάραξη, ο όμιλος Gravotech μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με την αναγνώριση και την κωδικοποίηση των εξαρτημάτων σας.

Η σήμανση των σειριακών αριθμών, των αναφορών, των λογοτύπων, των κειμένων και των συμβόλων προσφέρει σαφή αναγνώριση του προϊόντος

Η σήμανση των κωδικών Data Matrix ™ σημαίνει ότι τα εξαρτήματα μπορούν να ταυτοποιηθούν αυτόματα χρησιμοποιώντας μια κάμερα σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και τον κύκλο ζωής της.

Τομείς εφαρμογής:

Όλοι οι τομείς απαιτούν ταυτοποίηση και κωδικοποίηση. Οι κύριοι τομείς είναι: αυτοκίνητα, αεροναυτικά, γεωργικά, μηχανικά, μοτοσικλέτες, ηλεκτρονικά, καλλυντικά, γεωργία, ηλεκτρικά, οπλισμός, κλειδαριές και κλειδιά κλπ.

Εφαρμογές

Χάραξη-Κοπή μεταλλικών εξαρτημάτων

Gravographellas-Χάραξη-Κοπή-Σήμανση Βιομηχανικών Προϊόντων

Χάραξη - Κοπή πλακών

Gravographellas-Χάραξη-Κοπή-Σήμανση Βιομηχανικών Προϊόντων

Χάραξη σειριακού αριθμού

Gravographellas-Χάραξη-Κοπή-Σήμανση Βιομηχανικών Προϊόντων

Barcode εξαρτημάτων

Gravographellas-Χάραξη-Κοπή-Σήμανση Βιομηχανικών Προϊόντων

Σήμανση σωληνώσεων

Gravographellas-Χάραξη-Κοπή-Σήμανση Βιομηχανικών Προϊόντων

Χάραξη διαγραμμάτων

Gravographellas-Χάραξη-Κοπή-Σήμανση Βιομηχανικών Προϊόντων

Χάραξη και κοπή πινακίδων

Gravographellas-Χάραξη-Κοπή-Σήμανση Βιομηχανικών Προϊόντων

Χάραξη και κοπή πολλαπλών πινακίδων

Gravographellas-Χάραξη-Κοπή-Σήμανση Βιομηχανικών Προϊόντων

Χάραξη σε πινακίδες

Gravographellas-Χάραξη-Κοπή-Σήμανση Βιομηχανικών Προϊόντων

Μηχανήματα

LS100

LASER ENGRAVING MACHINE

LS900

IS6000-IS7000-IS8000

Κρουστικά

Πνευματικός (Κρούση με αέρα)

No Comments

Leave a Reply

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας


Τηλέφωνο:

210 21 11 801

Email:

info@gravographellas.gr